INFANT FRUITS & VEGETABLES
(Frutas y Vegetales Infantiles, Trái Cây & Rau cho Trẻ Sơ Sinh)

(Carne Infantil, Thịt Nghiền Cho Trẻ Sơ Sinh)
DRY BEANS
(Frijol Seco, Đậu Khô)
CANNED FRUITS & VEGETABLES
(Enlatado Fruta & Vegetal, Trái Cây & Rau Quả Đóng Hộp)
CANNED FISH
(Enlatado Pescado, Cá Đóng Hộp)
CEREAL
(Cereal, Ngũ Cốc)
BABY FORMULA
(Fórmula para bebés en polvo, Sữa Bột Cho Em Bé)
INFANT CEREAL
(Cereal infantil, Ngũ Cốc Cho Em Bé)
BOTTLE JUICE
(Jugo, Nước Ép Trái Cây)
FROZEN JUICE
(Jugo congelado, Nước Ép Trái Cây Dông Lạnh)

WHOLE GRAIN
(Trigo Entero, Ngũ Cốc)
FROZEN FRUITS & VEGETABLES
(Fruta & Vegetal Congelado, Trái Cây & Rau Quả Dông Lạnh)
PEANUT BUTTER

FRESH MILK
(Leche, Sữa Tươi)
LACTAID

SOY MILK
(Sữa Đậu Nành)

CHEESE
(Queso, Phô Mai)
YOGURT
(Yogur, Sữa chua)

TOFU
(Tofu, Đậu Hũ)


EGG
(
Huevo, Trứng)